ÜlkeKültür.com

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

0 2

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Öteki Çıkar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Yararları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 217.044 91.148.726 0 0 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-1.477.418 -1.477.418 -1.477.418 0 0 -14.743.290 16.220.708 1.477.418 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-664.524 -664.524 -664.524 0 0 -14.010.909 -14.010.909 -14.675.433 -14.675.433
Periyot Karı (Zararı)
0 0 0 0 -14.010.909 -14.010.909 -14.010.909 -14.010.909
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-664.524 -664.524 -664.524 0 0 0 -664.524 -664.524
Devir Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 92.686.173 -3.896.433 88.789.740 217.044 89.006.784 0 0 0 -96.235.596 -14.010.909 -110.246.505 21.014.208 21.014.208
Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 0 0 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-1.869.751 -1.869.751 -1.869.751 0 0 -17.467.180 19.336.931 1.869.751 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.262 -680.262 -680.262 -14.653.867 -14.653.867 -15.334.129 -15.334.129
Periyot Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.653.867 -14.653.867 -14.653.867
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.262 -680.262 -680.262 -680.262
Periyot Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 101.456.232 -4.726.298 96.729.934 227.802 96.957.736 0 0 -112.226.191 -14.653.867 -126.880.058 12.331.607 12.331.607

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.385.938 12.156.398
Periyot Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.010.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.010.909
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.693.935 22.871.108
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
5-6 4.424.447 3.554.576
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.138 100.000
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.138 100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
679.799 449.120
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
715.416 490.194
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.617 -41.074
Kar Hissesi (Geliri) Sarfiyatı ile İlgili Düzeltmeler
-26.743 -13.704
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
12.500.764 7.163.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.988 -72.892
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
12.739.752 7.236.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.194.256 12.407.328
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-973.111
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-973.111
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9 -38.731 183.451
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.783.739 3.817.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.985.314 1.784.814
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.086.006 1.855.286
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.071.320 -70.472
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.385.742 -3.360.425
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.385.742 -3.360.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.689.984 -4.007.359
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
363.419 932.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.921.595 8.071.042
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.957.172 -3.155.860
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.878.767 11.226.902
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
843.415 332.236
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.336
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-76.536 69.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.934 -3.990
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
114.934 -3.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-48.743.671 12.677.988
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-642.267 -521.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.231.962 -14.172.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.719
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.321.129 -6.355.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -4.237.144 -6.249.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -83.985 -106.420
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.789.606 -7.908.681
Bağlantılı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.789.606 -7.908.681
Alınan Temettüler
26.743 13.704
Alınan Faiz
240.099 78.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.476.861 5.171.438
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.300.000 58.172.547
Kredilerden Nakit Girişleri
7 64.300.000 58.172.547
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-11.902.790 -46.080.116
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -11.865.363 -45.978.743
Başka Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-37.427 -101.373
Bağlantılı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Artış
3 7.608.564 388.549
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -299.478
Ödenen Faiz
-13.229.435 -7.309.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.141.039 3.155.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
238.882 53.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.902.157 3.209.341
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.220.381 2.040.355
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.318.224 5.249.696

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2019 Evvelki Devir 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.318.224 6.220.381
Ticari Alacaklar
41.624.517 34.304.038
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.583.453 10.341.432
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 35.041.064 23.962.606
Öteki Alacaklar
206.038 1.988.824
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
3 5.769 1.795.375
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
200.269 193.449
Stoklar
38.501.696 36.811.712
Peşin Ödenmiş Giderler
332.406 682.993
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
332.406 682.993
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
61.950 31.696
Öbür Dönen Varlıklar
8 3.559.439 1.211.882
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
3.559.439 1.211.882
ORTA TOPLAM
85.604.270 81.251.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.604.270 81.251.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.802 227.802
Öteki Alacaklar
5.999 5.999
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
5 184.782.361 184.864.536
Arazi ve Arsalar
48.685.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.369.725 2.518.838
Binalar
24.972.857 25.517.406
Tesis, Makine ve Cihazlar
105.859.146 106.480.902
Taşıtlar
204.023 3.790
Mobilya ve Demirbaşlar
1.168.394 1.227.382
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.523.216 431.218
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 946.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 780.469 764.530
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
780.469 764.530
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.742.894 185.862.867
TOPLAM VARLIKLAR
272.347.164 267.114.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.045.776 5.077.517
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.045.776 5.077.517
Banka Kredileri
7 67.998.729 5.000.000
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 47.047 77.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.144.466 48.586.638
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.144.466 48.586.638
Banka Kredileri
7 58.953.348 48.586.638
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 191.118
Ticari Borçlar
70.073.541 111.533.445
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
3 18.567.244 4.201.266
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.506.297 107.332.179
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
1.262.086 418.671
Başka Borçlar
9.066.187 1.342.689
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
3 8.319.078 710.514
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
747.109 632.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.538 437.074
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.538 437.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 549.987 585.604
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
549.987 585.604
ORTA TOPLAM
208.502.581 167.981.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.502.581 167.981.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.668.166 45.336.888
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.668.166 45.336.888
Banka Kredileri
7 23.909.445 45.329.933
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 758.721 6.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.692.417 4.768.941
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
5.692.417 4.768.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 21.152.393 21.361.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.512.976 71.467.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.015.557 239.448.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
12.331.607 27.665.736
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.957.736 99.507.749
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
96.729.934 99.279.947
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
5 101.456.232 103.325.983
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-4.726.298 -4.046.036
Öbür Karlar (Kayıplar)
227.802 227.802
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-112.226.191 -94.759.011
Net Devir Karı yahut Zararı
-14.653.867 -19.336.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.331.607 27.665.736
TOPLAM KAYNAKLAR
272.347.164 267.114.393

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
11 115.299.081 110.050.865 53.910.439 58.550.084
Satışların Maliyeti
11 -91.959.735 -89.339.728 -44.460.857 -46.666.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.339.346 20.711.137 9.449.582 11.883.474
BRÜT KAR (ZARAR)
23.339.346 20.711.137 9.449.582 11.883.474
Genel İdare Giderleri
12 -4.783.519 -4.628.201 -2.168.764 -2.387.561
Pazarlama Giderleri
12 -11.304.882 -11.102.797 -5.300.448 -5.742.909
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-681.946 -605.368 -354.874 -313.250
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
13 2.767.522 3.824.716 1.849.384 2.879.583
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
13 -9.031.915 -13.231.885 -4.040.034 -9.697.063
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
304.606 -5.032.398 -565.154 -3.377.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.463 13.944 32.720 240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
364.069 -5.018.454 -532.434 -3.377.486
Finansman Gelirleri
14 1.035.108 986.484 362.526 746.519
Finansman Giderleri
14 -16.091.775 -9.795.488 -9.505.132 -4.972.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.692.598 -13.827.458 -9.675.040 -7.603.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.731 -183.451 -11.658 -73.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 38.731 -183.451 -11.658 -73.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-14.653.867 -14.010.909 -9.686.698 -7.677.693
DEVİR KARI (ZARARI)
-14.653.867 -14.010.909 -9.686.698 -7.677.693
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana İştirak Payları
-14.653.867 -14.010.909 -9.686.698 -7.677.693
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Bedelli 100 Adet Hisse Başına Ziyan 15 -0,34890000 -0,33360000 -0,23060000 -0,18280000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-680.262 -664.524 -205.012 -331.785
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
-850.328 -830.655 -256.265 -414.731
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
9 170.066 166.131 51.253 82.946
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
170.066 166.131 51.253 82.946
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-680.262 -664.524 0
Ana Paydaşlık Payları
-15.334.129 -14.675.433 -9.891.710 -8.009.478

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780762

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan