ÜlkeKültür.com

ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

0 3

ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Pay Senedi İptal Karları Başka Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Periyot Karı / (Zararı) Periyot Net Kar yahut Ziyanı Azınlık Hisseleri Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Hisseleri Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür (Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Öbür Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Başka (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Hisseleri ve Başka Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları)
Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yanlışların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.366 69.366 1.343 70.709
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 39 0 0 0 5.323 -10.703 0 -130 0 0 -5.471 -831 -6.302
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.713 -359.713 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.713 -358.713 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.615 62.153 -13.199 0 15.542 -4.750 0 1.762.435 -517.356 69.366 2.368.410 36.376 2.404.786
Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -277.754 -277.754 -2.682 -280.436
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -32 96 0 0 3.207 4.343 0 0 0 0 7.614 -351 7.263
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.950 78.218 -9.378 0 23.671 -777 0 1.373.781 -39.305 -277.754 2.142.341 37.316 2.179.657

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2019 Evvelki Periyot 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.546.363 13.808.097 25.354.460 11.200.444 10.906.698 22.107.142
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.202.574 2.270.178 5.472.752 3.399.645 2.519.339 5.918.984
Teminat Mektupları
3.195.313 883.801 4.079.114 3.392.210 993.034 4.385.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
167.412 3.438 170.850 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret Süreçleri Münasebetiyle Verilenler
0 0 0 0 0 0
Öbür Teminat Mektupları
3.027.901 880.363 3.908.264 3.243.706 989.262 4.232.968
Banka Kredileri
0 131.798 131.798 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 131.798 131.798 0 132.949 132.949
Öteki Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.216 204.561 205.777 1.976 260.858 262.834
Dokümanlı Akreditifler
1.216 204.561 205.777 1.976 260.858 262.834
Başka Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 404.322 404.322 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 404.322 404.322 0 174.680 174.680
Öteki Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Değer İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Öbür Garantilerimizden
6.045 645.696 651.741 5.459 957.818 963.277
Öbür Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.861.621 1.798.776 5.660.397 2.587.245 86.990 2.674.235
Cayılamaz Taahhütler
3.357.320 1.797.528 5.154.848 2.050.562 84.759 2.135.321
Vadeli Faal Pahalar Alım Satım Taahhütleri
1.190.473 1.784.669 2.975.142 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Paydaşlık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.039.490 12.859 1.052.349 976.300 10.826 987.126
Menkul Değer İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zarurî Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
411.091 0 411.091 341.685 0 341.685
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.776 0 10.776 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
513.128 0 513.128 473.944 0 473.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Ait Promosyon Uygulama Taahhütleri
525 0 525 501 0 501
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Başka Cayılamaz Taahhütler
191.837 0 191.837 225.869 0 225.869
Cayılabilir Taahhütler
(4) 504.301 1.248 505.549 536.683 2.231 538.914
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
504.071 0 504.071 535.704 0 535.704
Öbür Cayılabilir Taahhütler
230 1.248 1.478 979 2.231 3.210
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.482.168 9.739.143 14.221.311 5.213.554 8.300.369 13.513.923
Riskten Korunma Gayeli Türev Finansal Araçlar
930.000 0 930.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Gayeli İşlemler
930.000 0 930.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Emelli İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Maksatlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Hedefli İşlemler
3.552.168 9.739.143 13.291.311 4.277.554 8.300.369 12.577.923
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
212.180 601.942 814.122 447.560 672.968 1.120.528
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
132.168 267.939 400.107 231.148 332.755 563.903
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
80.012 334.003 414.015 216.412 340.213 556.625
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.115.999 7.861.073 10.977.072 3.371.929 6.908.365 10.280.294
Swap Para Alım İşlemleri
1.637 4.936.523 4.938.160 693.999 3.847.410 4.541.409
Swap Para Satım İşlemleri
3.094.362 1.628.202 4.722.564 2.327.930 1.865.237 4.193.167
Swap Faiz Alım İşlemleri
10.000 648.174 658.174 175.000 597.859 772.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
10.000 648.174 658.174 175.000 597.859 772.859
Para, Faiz ve Menkul Paha Opsiyonları
223.989 1.125.517 1.349.506 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
77.860 590.312 668.172 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
146.129 535.205 681.334 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Pahalar Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 150.611 150.611 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
451.507.309 242.915.061 694.422.370 436.117.794 224.698.837 660.816.631
EMANET KIYMETLER
4.666.813 1.844.232 6.511.045 4.261.936 1.578.609 5.840.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
533.595 430.217 963.812 513.304 436.509 949.813
Tahsile Alınan Çekler
1.989.890 144.320 2.134.210 1.807.316 135.081 1.942.397
Tahsile Alınan Ticari Senetler
86.031 420.739 506.770 64.174 158.429 222.603
Tahsile Alınan Öbür Kıymetler
2.580 668.144 670.724 2.124

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan