ÜlkeKültür.com

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

0 154

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
16 92.947.903 101.236.223 50.901.778 54.088.238
Satışların Maliyeti
16 -75.887.598 -89.115.966 -37.860.718 -47.648.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.060.305 12.120.257 13.041.060 6.439.791
BRÜT KAR (ZARAR)
17.060.305 12.120.257 13.041.060 6.439.791
Genel İdare Giderleri
-7.287.276 -5.146.667 -4.917.247 -2.632.650
Pazarlama Giderleri
-17.971.814 -7.808.555 -7.515.075 -3.712.254
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
25.689.793 29.070.097 21.852.253 19.172.858
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
-32.807.473 -11.770.097 -23.769.983 -9.569.867
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.316.465 16.465.035 -1.308.992 9.697.878
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.000 7.800 -17.461 900
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -6.439 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.314.904 16.472.835 -1.326.453 9.698.778
Finansman Gelirleri
1.857.214 3.675.963 -9.373.325 3.065.336
Finansman Giderleri
-11.297.697 -10.696.661 -6.526.943 -6.293.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.755.387 9.452.137 -17.226.721 6.471.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.821.546 -3.176.292 1.603.449 -977.344
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -771.600 0 -407.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.821.546 -2.404.692 1.603.449 -569.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-22.933.841 6.275.845 -15.623.272 5.493.762
DEVİR KARI (ZARARI)
-22.933.841 6.275.845 -15.623.272 5.493.762
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
15 -19.335 60.268 -87.357 6.884
Ana Paydaşlık Payları
18 -22.914.506 6.215.577 -15.535.915 5.486.878
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.776.041 11.561.032
Devir Karı (Zararı)
-22.914.506 6.215.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
18 -22.914.506 6.215.577
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.183.690 4.256.507
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
3 1.206.796 1.695.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.216.154 301.781
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 98.516 204.581
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.117.638 97.200
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
1.024.076 -107.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-244.154 -2.059.286
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
1.268.230 1.952.234
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-441.790 3.328.821
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
-1.821.546 -962.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.954.775 1.089.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.168.015 -15.555.204
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-19 -15.352 -23.255
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 20.183.367 -15.531.949
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.500.186 -5.069.381
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.843
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.497.343 -5.069.381
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.962.778
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.962.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.230.601 -16.520.209
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
8 4.743.224 439.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.720.995 4.733.388
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.720.995 4.733.388
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.602.744 95.379
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-239.226
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-239.226
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.750 34.649.702
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
113.750 34.649.702
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 2.920.172 5.800.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.583.338 -5.282.631
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.583.338 -5.282.631
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.776.041 11.561.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.293.846 -2.549.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.955 -2.138.169
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-522.401 -2.051.995
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.554 -86.174
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.764.891 -411.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.176.972 9.489.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 9.749.295 9.489.315
Kredilerden Nakit Girişleri
5 9.749.295 9.489.315
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-572.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.107.085 18.500.814
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15 1.656.066 -7.683.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.763.151 10.817.096
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.391.353 8.629.129
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.154.504 19.446.225

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2019 Evvelki Devir 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.154.503 6.391.353
Finansal Yatırımlar
4.515.880 2.750.989
Vadeli Mevduatlar
1.507.844 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.008.036 2.750.989
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Başka Finansal Varlıklar
3.008.036 2.750.989
Ticari Alacaklar
90.036.557 111.472.802
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 19 117.195 101.843
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 89.919.362 111.370.959
Başka Alacaklar
1.504.867 4.681
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
19 2.843 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
1.502.024 4.681
Stoklar
7 54.844.559 45.613.958
Peşin Ödenmiş Giderler
5.439.066 10.182.246
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.439.066 10.182.246
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 253.611 1.641.175
Başka Dönen Varlıklar
11.698.782 7.115.444
Bağlantılı Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
11.698.782 7.115.444
ORTA TOPLAM
180.447.825 185.172.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.447.825 185.172.648
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
48.904 48.904
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 48.904 48.904
Maddi Duran Varlıklar
11 79.664.960 78.854.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 245.821 340.742
Peşin Ödenmiş Giderler
0 44
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 44
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 8.573.047 6.751.922
Cari Devir Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 22.593 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.555.325 86.010.811
TOPLAM VARLIKLAR
269.003.150 271.183.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 32.698.868 25.984.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 16.702.024 1.396.818
Ticari Borçlar
26.753.921 23.277.080
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.753.921 23.277.080
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
14 3.082.741 1.479.997
Öteki Borçlar
459.374 345.624
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
459.374 345.624
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 9.632.351 6.712.179
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.632.351 6.712.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.429.140 1.216.227
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14 441.710 346.435
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.987.430 869.792
ORTA TOPLAM
92.758.419 60.412.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.758.419 60.412.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.577.441 54.848.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
475.083 473.529
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 475.083 473.529
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.052.524 55.321.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
135.810.943 115.733.674
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
137.907.894 159.164.647
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 55.304.947
Sermaye Düzeltme Farkları
15 0 1.865.909
Geri Alınmış Hisseler (-)
15 -1.054.967 -1.054.967
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
15 47.496.750 47.496.750
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.653.218 17.651.531
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
17.653.218 17.651.531
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
15 383.709 382.022
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.160.186 -19.816.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 -18.160.186 -19.816.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.015.656
Yasal Yedekler
15 2.664.534 2.015.656
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
15 32.223.051 51.208.354
Net Periyot Karı yahut Zararı
15 -22.914.506 4.492.719
Denetim Gücü Olmayan Paylar
15 -4.715.687 -3.714.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.192.207 155.449.785
TOPLAM KAYNAKLAR
269.003.150 271.183.459

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
15 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Transferler
465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 5.389.953 88.012 5.477.965 5.477.965 -7.683.718 -7.683.718 6.215.577 6.215.577 4.009.824 -363.597 3.646.227
Devir Karı (Zararı)
60.268 60.268
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
5.389.953 88.012 5.477.965 5.477.965 -3.811.595 -3.811.595 1.666.370 -423.865 1.242.505
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.872.123 -3.872.123 -3.872.123 -3.872.123
Devir Sonu Bakiyeler
15 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 17.269.509 370.689 17.640.198 17.640.198 -29.304.835 -29.304.835 2.015.656 50.979.666 6.215.577 57.195.243 120.157.092 -3.124.009 117.033.083
Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
15 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
648.878 3.843.841 -4.492.719 -648.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 1.687 1.687 1.687 1.656.066 1.656.066 -22.914.506 -22.914.506 -21.256.753 -1.000.825 -22.257.578
Periyot Karı (Zararı)
-19.335 -19.335
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
1.687 1.687 1.687 1.656.066 1.656.066 1.657.753 -981.490 676.263
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -22.829.144
Devir Sonu Bakiyeler
15 80.000.000 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 383.709 17.653.218 17.653.218 -18.160.186 -18.160.186 2.664.534 32.223.051 -22.914.506 9.308.545 137.907.894 -4.715.687 133.192.207

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

DEVİR KARI (ZARARI)
-22.933.841 6.275.845 -15.623.272 5.493.762
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
38.482 5.477.611 0 5.435.845
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 5.988.837 0 5.988.837
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
14 49.336 109.572 0 57.365
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-10.854 -620.798 0 -610.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.854 -21.914 0 -11.473
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -598.884 0 -598.884
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
637.781 -4.235.104 -6.226.423 -366.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
637.781 -4.235.104 -6.226.423 -366.847
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
637.781 -4.235.104 -6.226.423 -366.847
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
676.263 1.242.507 -6.226.423 5.068.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.257.578 7.518.352 -21.849.695 10.562.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
-1.000.825 -363.597 -287.599 -29.745
Ana Paydaşlık Payları
-21.256.753 7.881.949 -21.562.096 10.592.505

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782286

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

elektrikli vinç - Kaynak Mağazam - evden eve nakliyat fiyatları - message near me - massage service antalya - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - lol rp fiyatları - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/ - Betnano giriş için tıklayın! -
Meritking