ÜlkeKültür.com

BAŞKAN FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

0 5

BAŞKAN FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kar Yedekleri Geçmiş Periyot Karı / (Zararı) Periyot Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Başka (Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları)
Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
14 30.000 33.446 -990 -532 48.254 22.571 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22
Kusurların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22
Yeni Bakiye
14 30.000 33.446 -990 -532 48.254 -22 22.571 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 17.762 17.580
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
15.624 6.947 -22.571 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.624 6.947 -22.571 0
Diğer
0
Periyot Sonu Bakiyeler
14 30.000 33.446 -1.172 -532 63.878 6.925 17.762 150.307
Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
14 45.000 47.100 -1.591 -532 48.878 17.217 156.072
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
14 45.000 47.100 -1.591 -532 48.878 17.217 156.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255 7.559 7.814
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
17.217 -17.217 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.217 -17.217 0
Diğer
0
Devir Sonu Bakiyeler
14 45.000 47.100 -1.336 -532 66.095 7.559 163.886

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan Tablosu

GELİR VE MASRAF KALEMLERİ

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
15 115.020 136.151 52.149 73.953
FAKTORİNG GELİRLERİ
115.020 136.151 52.149 73.953
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
109.639 132.032 49.359 71.868
İskontolu
108.733 131.412 49.109 71.484
Diğer
906 620 250 384
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Komisyonlar
5.381 4.119 2.790 2.085
İskontolu
4.454 3.983 1.963 1.989
Diğer
927 136 827 96
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama Süreçlerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN MASRAFLARI (-)
18 -93.344 -108.131 -45.834 -59.730
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-80.867 -74.111 -40.538 -40.356
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Giderleri
-4.729 -1.972 -2.800 -993
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
-6.175 -29.875 -1.715 -17.140
Öteki Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Fiyat ve Komisyonlar
-1.573 -2.173 -781 -1.241
BRÜT KAR (ZARAR)
21.676 28.020 6.315 14.223
TEMEL FAALİYET SARFİYATLARI (-)
16 -24.779 -26.115 -12.494 -13.327
İşçi Giderleri
-15.656 -16.466 -7.927 -8.363
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-825 -431 -565 -205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.507 -8.705 -3.542 -4.504
Diğer
-791 -513 -460 -255
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.103 1.905 -6.179 896
ÖTEKİ FAALİYET GELİRLERİ
17 34.932 37.247 18.562 24.123
Bankalardan Alınan Faizler
158 50 100 18
Menkul Kıymetlerden Alınan Faizler
1.349 0 667 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal Süreçler Karı
0 0 0 0
Kambiyo Süreçleri Karı
10.101 12.085 5.707 10.129
Diğer
23.324 25.112 12.088 13.976
KARŞILIK GİDERLERİ
18 -5.113 -1.105 -3.750 -125
Özel Karşılıklar
-5.113 -1.105 -3.750 -125
Beklenen Ziyan Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
BAŞKA FAALİYET SARFİYATLARI (-)
20 -15.245 -15.136 -7.770 -13.377
Menkul Kıymetler Bedel Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Bedel Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal Süreçlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo Süreçleri Zararı
-9.858 -11.485 -5.651 -9.726
Diğer
-5.387 -3.651 -2.119 -3.651
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.471 22.911 863 11.517
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK TEKNİĞİ UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET NAKDÎ KONUM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.471 22.911 863 11.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -3.912 -5.149 -1.035 -2.623
Cari Vergi Karşılığı
-4.194 -5.515 -1.587 -2.706
Ertelenmiş Vergi Masraf Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
282 366 552 83
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR NET KARI (ZARARI)
7.559 17.762 -172 8.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Hedefli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı İştirak ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Başka Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN SARFİYATLAR (-)
0 0 0 0
Satış Maksatlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı İştirak ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Başka Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Masraf Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
PERİYOT NET KARI YAHUT ZARARI
7.559 17.762 -172 8.894
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
7.559 17.762 -172 8.894
Pay Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar)

PAY BAŞINA YARAR (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Yarar (Zarar) 0,16798000 0,39471000 0,00382000 0,19764000
SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
20.710 40.007
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
109.639 132.031
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-86.421 -84.420
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Fiyat ve Komisyonlar
5.381 4.119
Elde Edilen Öbür Kazançlar
0 0
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 3.198 815
İşçiye ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.030 -16.196
Ödenen Vergiler
7 -3.250 -4.612
Diğer
8.193 8.270
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
50.576 -133.206
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
80.575 -265.340
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama Süreçlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Başka Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.414 1.143
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-561 62
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.091 136
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-44.928 134.990
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Öteki Borçlarda Net Artış (Azalış)
985 -4.197
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
71.286 -93.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5, 6 -324 -2.385
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -215
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-324 -2.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Sağlanan Nakit
41.134 344.748
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-105.398 -252.360
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya Ait Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-64.264 92.388
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Muadil Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.698 -3.411
Periyot Başındaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
23.084 8.618
Periyot Sonundaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
2.4 29.782 5.207

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
7.559 17.762
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER
255 -182
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
255 -182
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
285 -228
Öbür Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-30 46
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.814 17.580

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2019 Evvelki Devir 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 30.389 0 30.389 23.084 0 23.084
GERÇEĞE UYGUN KIYMET FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN BEDEL FARKI ÖBÜR KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
688.972 2.356 691.328 769.223 5.931 775.154
Faktoring Alacakları
4 687.010 2.356 689.366 769.123 5.931 775.054
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
670.488 2.356 672.844 755.003 5.765 760.768
Öteki Faktoring Alacakları
16.522 0 16.522 14.120 166 14.286
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan