ÜlkeKültür.com

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

0 1

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
4 11.133.367 8.042.943 7.164.718 5.333.611
Satışların Maliyeti
-7.128.365 -5.125.940 -4.377.833 -3.365.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.005.002 2.917.003 2.786.885 1.968.519
BRÜT KAR (ZARAR)
4.005.002 2.917.003 2.786.885 1.968.519
Genel İdare Giderleri
-804.668 -691.975 -432.707 -413.921
Pazarlama Giderleri
-2.262.086 -1.684.604 -1.333.014 -1.062.738
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
19 233.319 167.107 93.762 118.026
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
19 -335.115 -138.440 -231.441 -105.837
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
836.452 569.091 883.485 504.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 319.797 13.992 296.002 11.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -111.504 -27.102 -76.362 -19.169
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -39.075 -27.626 -20.543 -18.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.005.670 528.355 1.082.582 477.521
Finansman Gelirleri
21 521.295 958.802 296.225 652.802
Finansman Giderleri
21 -960.380 -1.451.287 -529.376 -946.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
566.585 35.870 849.431 183.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -285.947 -45.011 -232.406 -44.841
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-231.304 -149.053 -149.789 -88.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.643 104.042 -82.617 44.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
4 280.638 -9.141 617.025 138.501
DEVİR KARI (ZARARI)
4 280.638 -9.141 617.025 138.501
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
27.728 53.882 187.364 95.334
Ana Paydaşlık Payları
252.910 -63.023 429.661 43.167
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Kayıp) (Tam TL) 23 0,42710000 -0,10640000 0,72560000 0,07290000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.733.809 823.908
Periyot Karı (Zararı)
280.638 -9.141
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.451.956 1.272.252
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
4 872.396 617.835
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 94.425 21.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 52.652 40.717
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
28 180.769 116.315
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
198.983 404.424
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.300 0
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 39.075 27.626
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
285.947 45.011
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öteki Düzeltmeler
-905 330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -12.816 -2.165
İştirak, İş paydaşlığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından yahut Hisselerindeki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-242.270 193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
124.597 -409.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.006.679 -1.438.129
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.050 -206.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-764.342 -589.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.336.116 1.301.600
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
654.552 522.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.857.191 854.040
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.637 -18.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.745 -12.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-887.908 -533.738
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-33.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.593 23.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -939.501 -718.148
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 194.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-991.679 -364.319
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 783.279 1.381.591
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -1.009.755 -1.402.120
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -58.761 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 16.178
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-41.888 0
Ödenen Temettüler
23 -450.144 -363.310
Ödenen Faiz
7 -278.643 -209.023
Alınan Faiz
126.203 126.391
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.970 85.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.778 -74.149
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
94.789 698.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.989 624.524
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.756.359 5.399.185
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.705.370 6.023.709

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2019 Evvelki Devir 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.713.172 4.770.052
Finansal Yatırımlar
6 83.133 21.163
Ticari Alacaklar
4.366.370 2.413.804
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
25 398.201 230.018
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.968.169 2.183.786
Öteki Alacaklar
9 92.811 102.028
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
25 18.739 28.377
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
74.072 73.651
Türev Araçlar
8 13.643 0
Stoklar
2.639.046 1.943.100
Peşin Ödenmiş Giderler
17 664.071 496.865
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
136.926 168.428
Öbür Dönen Varlıklar
18 319.065 374.161
Bağlı Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
45.000
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
274.065 374.161
ORTA TOPLAM
13.028.237 10.289.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.028.237 10.289.601
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
792 792
Ticari Alacaklar
1.536 1.437
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.536 1.437
Öteki Alacaklar
9 90.417 52.866
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
25 36.842 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
53.575 52.866
Türev Araçlar
8 0 47.010
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımlar
10 32.266 71.195
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
134.001 113.362
Maddi Duran Varlıklar
12 11.599.548 10.753.432
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 341.341 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.813.657 16.970.220
Şerefiye
14 2.994.025 2.558.279
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.819.632 14.411.941
Peşin Ödenmiş Giderler
17 460.802 407.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 773.930 675.431
Öbür Duran Varlıklar
18 84.418 66.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.332.708 29.159.331
TOPLAM VARLIKLAR
45.360.945 39.448.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 622.370 830.699
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 0 328.327
Öteki Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 328.327
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.370 502.372
Banka Kredileri
622.370 502.372
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.611.652 1.524.416
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 467.575 196.784
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
15.075 0
Öteki Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
452.500 196.784
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.144.077 1.327.632
Banka Kredileri
1.551.451 1.294.738
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
84.797 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
507.829 32.894
Ticari Borçlar
5.942.414 3.600.610
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
25 502.903 282.578
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.439.511 3.318.032
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
104.301 77.035
Öteki Borçlar
9 1.991.915 1.472.436
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
1.991.915 1.472.436
Türev Araçlar
8 14.457 29.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 38.133 58.592
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
128.006 17.051
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.653 194.742
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
173.019 113.218
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
34.634 81.524
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 94.994 36.525
ORTA TOPLAM
11.755.895 7.841.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.755.895 7.841.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.959.334 6.873.565
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 7.266 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7.266 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.952.068 6.873.565
Banka Kredileri
524.561 797.835
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
293.613 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.133.894 6.075.730
Ticari Borçlar
69.249 44.207
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.249 44.207
Başka Borçlar
9 415.298 391.376
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
415.298 391.376
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.801 975
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.839 143.175
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
157.839 143.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.993.229 2.755.299
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 299.733 270.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.901.483 10.478.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.657.378 18.320.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
12.156.105 11.175.137
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
2.434.374 2.765.214
Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.201 6.773
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.464 -23.464
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-23.464 -23.464
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.472.809 3.443.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.480.677 4.118.213
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
-1.007.868 -674.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 372.939 342.931
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
3.984.648 3.996.332
Net Devir Karı yahut Zararı
252.910 -11.684
Denetim Gücü Olmayan Paylar
10.547.462 9.952.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.703.567 21.128.089
TOPLAM KAYNAKLAR
45.360.945 39.448.932

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Başka Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Başka Riskten Korunma Yararları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
2 111.271 111.271 111.271
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.634.328 28.769 317.921 3.260.176 149.420 10.084.244 5.853.895 15.938.139
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.492.557 -289.626 -63.023 1.139.908 1.009.252 2.149.160
Devir Karı (Zararı)
-63.023 -63.023 53.882 -9.141
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
1.492.557 -289.626 1.202.931 955.370 2.158.301
Sermaye Arttırımı
987 987
Kar Payları
24 -251.910 -251.910 -111.400 -363.310
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
3 4.143.067 4.143.067
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan