ÜlkeKültür.com

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

0 3

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
10 895.998.547 932.962.996 429.756.479 435.848.645
Satışların Maliyeti
11 -672.267.948 -887.280.887 -314.155.270 -419.083.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.730.599 45.682.109 115.601.209 16.765.151
BRÜT KAR (ZARAR)
223.730.599 45.682.109 115.601.209 16.765.151
Genel İdare Giderleri
11 -27.204.548 -26.590.276 -12.697.100 -13.385.225
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
12 15.262.420 15.753.808 10.092.278 10.630.709
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
12 -27.277.739 -19.294.233 -13.618.081 -14.270.334
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
184.510.732 15.551.408 99.378.306 -259.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 17.020 166.102 16.871 127.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -130.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.397.461 15.717.510 99.395.177 -132.580
Finansman Gelirleri
14 12.489.251 29.441.505 -217.339 7.631.592
Finansman Giderleri
14 -619.454.815 -765.047.011 -231.200.908 -544.528.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-422.568.103 -719.887.996 -132.023.070 -537.028.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.084.663 124.599.626 15.937.628 87.777.982
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
9 -124.507 -1.433.056 -73.526 -785.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 47.209.170 126.032.682 16.011.154 88.563.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
PERİYOT KARI (ZARARI)
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Hisse başına (kayıp)/ kar (1000 adet) -5,15000000 -8,16000000 -1,59000000 -6,16000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.301.210 -54.960.272
Periyot Karı (Zararı)
-375.483.440 -595.288.370
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
682.706.433 639.750.135
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11 130.551.745 129.354.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.599.934 514.940
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.254.292 546.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 202.271 -103.604
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.143.371 72.220
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
206.556.491 103.723.914
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
372.390.061 548.565.460
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.562.723 -17.642.507
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.562.723 -17.642.507
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.084.663 -124.599.626
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
130.142 -166.102
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 130.142 -166.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.861.474 -98.776.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.040.952 -67.883.605
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
523.382 -31.770.308
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.517.570 -36.113.297
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.028.836 -7.854.723
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-707.340
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.321.496 -7.854.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.562 -562.143
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-7.167.885 -8.711.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.796.798 -24.125.327
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.765.055 -9.884.477
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.031.743 -14.240.850
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
698.315 183.874
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.686 3.761.681
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-481.686 3.761.681
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.720.894 497.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.727.868 5.917.328
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
62.727.868 5.917.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
358.084.467 -54.314.646
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.251.394 -1.433.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-531.863 787.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.014.261 -3.497.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.400 166.975
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.400 166.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.040.661 -3.664.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -6.006.977 -3.652.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -33.684 -12.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.160.959 22.856.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.700.000 268.274.320
Kredilerden Nakit Girişleri
3 152.700.000 268.274.320
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
3 -233.200.000 -175.934.977
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
3 -6.201.671 -2.474.739
Ödenen Faiz
3 -16.793.416 -66.205.163
Alınan Faiz
5.993.645 1.622.115
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.659.517 -2.425.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.125.990 -35.601.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.125.990 -35.601.621
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.270.551 44.170.711
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.396.541 8.569.090

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2019 Evvelki Periyot 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
270.105.318 19.319.811
Ticari Alacaklar
132.967.966 172.518.893
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
15 7.181.614 7.704.996
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
125.786.352 164.813.897
Öbür Alacaklar
13.763.361 13.753.685
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
13.763.361 13.753.685
Türev Araçlar
7 24.345
Stoklar
619.698 674.399
Peşin Ödenmiş Giderler
13.532.693 13.571.389
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 958.913 534.121
Öbür Dönen Varlıklar
61.430.567 105.060.349
ORTA TOPLAM
493.378.516 325.456.992
Satış Maksatlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.509.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
494.888.491 325.456.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Öbür Alacaklar
2.958.784 939.624
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
15 1.310.140 602.800
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
1.648.644 336.824
Stoklar
20.233.561 18.769.298
Maddi Duran Varlıklar
4 5.105.532.147 5.227.937.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.571.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 109.683.081 110.933.961
Peşin Ödenmiş Giderler
7.133.197 590.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 642.860 741.959
Öteki Duran Varlıklar
19.098.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.268.854.694 5.379.111.710
TOPLAM VARLIKLAR
5.763.743.185 5.704.568.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 161.189.063 236.637.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.365.089.300 880.492.258
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.365.089.300 880.492.258
Banka Kredileri
3 1.356.186.398 873.780.809
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
3 8.902.902 6.711.449
Ticari Borçlar
319.585.659 313.211.446
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
15 7.179.951 26.945.006
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
312.405.708 286.266.440
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
1.279.317 581.002
Başka Borçlar
1.860.029 2.341.912
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
1.860.029 2.341.912
Türev Araçlar
7 14.309.887 12.919.531
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
9 124.507 107.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.093.612 21.678.205
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
1.409.765 3.340.000
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
6 20.683.847 18.338.205
ORTA TOPLAM
1.885.531.374 1.467.969.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.885.531.374 1.467.969.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.474.930.527 3.394.757.187
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.474.930.527 3.394.757.187
Banka Kredileri
3 3.391.548.263 3.333.605.645
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
3 83.382.264 61.151.542
Ticari Borçlar
147.138.604 177.807.845
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.138.604 177.807.845
Başka Borçlar
16.521 16.324
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
16.521 16.324
Türev Araçlar
7 29.709.374 17.282.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.340.275 4.331.412
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
5.340.275 4.331.412
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 122.991.431 181.839.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.780.126.732 3.776.034.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.665.658.106 5.244.003.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
98.085.079 460.564.993
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.479.792.814 2.547.891.332
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
2.479.792.814 2.547.891.332
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
2.480.898.402 2.548.936.335
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-1.105.588 -1.045.003
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.660.259 -11.891.988
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
-10.660.259 -11.891.988
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-10.660.259 -11.891.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Öbür Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-2.884.667.439 -1.408.141.204
Net Periyot Karı yahut Zararı
-375.483.440 -1.556.396.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.085.079 460.564.993
TOPLAM KAYNAKLAR
5.763.743.185 5.704.568.702

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Öbür Düzeltmeler
-60.447.337 60.447.337
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
310.557 2.015.773 -595.288.370 -592.962.040 -592.962.040
Periyot Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.503.287.221 -1.039.270 -13.144.130 12.053.172 -4.322.722 -1.507.447.758 -595.288.370 -1.275.471.096 -1.275.471.096
Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Öbür Düzeltmeler
-79.870.315 79.870.315
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -60.585 1.231.729 -375.483.440 -362.479.914 -10.660.259 12.053.172 -4.322.722 -2.884.667.439 -375.483.440 98.085.079 98.085.079

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
11.771.797 310.557 5.148 30.007
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-75.731 388.196 6.435 37.509
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
11.847.528 -77.639 -1.287 -7.502
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
11.832.382
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.146 -77.639 -1.287 -7.502
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
1.231.729 2.015.773 619.264 1.224.165
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
1.539.661 2.519.596 774.079 1.530.086
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
1.539.661 2.519.596 774.079 1.530.086
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-307.932 -503.823 -154.815 -305.921
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-307.932 -503.823 -154.815 -305.921
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.003.526 2.326.330 624.412 1.254.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-362.479.914 -592.962.040 -115.461.030 -447.996.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
-362.479.914 -592.962.040 -115.461.030 -447.996.834

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781502

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan