ÜlkeKültür.com

Uzmanlar Altını İşaret Ediyor! Pahalı Matellerin Vakti Başlıyor…

0 102

2022 pay fonu yılıydı, Uzmanlar bundan sonraki süreçte kıymetli metallerin öne çıkacağını söylüyor.

2022 yılında BES’te fon getirileri yüzde 226’ya ulaştı. Geçen sene yatırım araçları ortasında yıldızı parlayan ve enflasyona karşı alternatifsizlik bayrağını taşıyan Borsa İstanbul’da BIST100-BIST30 endekslerindeki artışlar da iştirakçilerin tercihlerinin etkilenmesinde değerli bir faktördü. Bu yazıda BES fonlarının 2022-2023 tablosunu mercek altına aldık.

2003 yılında fiilen uygulamaya konan BES (Bireysel Emeklilik Sistemi), bireylerin emekliliğe yönelik yatırımlarını yönlendirerek, emeklilik devrinde ek gelir sağlamalarına katkı sağlıyor. BES’te devlet katkısı 2022’de yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseldi. Taban fiyatın net 8 bin 506 TL’ye yükselmesi BES yatırımcılarına 30 bin TL’lik ek teşvik getirdi. BES iştirakçisinin 2022’de hangi fonlarda ne kadarlık bir getiri sağladığını, 2023’te hangi fonların öne çıkacağını uzmanlar İKTİSAT Gazetesi’ne kıymetlendirdi.

“2022’DE EN ÇOK PARA GETİREN FON KÜMESİ PAY FON GETİRİLERİ OLDU”

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, pay fon getirilerinin yüzde 226’ya ulaştığını belirterek 2022 BES performansına ait şunları kaydetti; “Sisteme dâhil olan 18 yaş iştirakçilerinin danışmanları daha etkin kullanması ve geçtiğimiz yılda BIST100- BIST30 endekslerindeki artışlar iştirakçilerin fon tercihlerini etkiledi. Pay senedi fonu, altın fonu üzere fonlara talebin arttığını gördük. Pay fon getirileri yüzde 226’ya ulaştı ve en çok para getiren fon kümesi oldu.

Hisse senedi yatırımları yüzde 20’yi aşarak rekor seviyeyi gördü. Pay senedi fonu altın ve gümüşün toplam hisse içindeki oranı yüzde 35 olarak gözlendi. Mevduat getirisi üzerinde lakin kur ve altın getirisi ortalamasının altında olduğunu söyleyebiliriz. Altın fonlarında en yüksek getiri yıllık yüzde 46, özel dal tahvilleri yıllık getiri yüzde 24 civarında, kamu yabancı para döviz cinsinden borçlanma araçları fonunda ise getiri yüzde 46 oranında gerçekleşti. 2023 yılında pahalı metallere olan ilginin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle altına olan ilgi fon sepetlerini de ön plana çıkacaktır”

HANGİ BES FONU 2022’DE NE KADAR KAZANDIRDI?

5 BES fonunun 2022 performanslarını mercek altına aldık. Agesa Hayat ve Emeklilik Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na katılan kişi sayısı 412 bin 234; toplam fon kıymeti ise 8.067.960.255 TL. Fon Yöneticisi Hakan Ceken, fonun 2022 yılı net getirisinin yüzde 199.37 olduğunu söylüyor. Ceken, “Portföyün değerli bir kısmı, büyük ölçüde BIST100 endeksine dahil pay senetlerinden oluşuyor. Dağılımı şöyle: Pay senedi (yüzde 86.48), Takasbank Para Piyasası (yüzde 6.39), Vadeli Süreçler Nakit Teminatları (yüzde 3.83), Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Hisseleri (yüzde 3.02), Devlet Tahvili (yüzde 0.28)” diyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na katılan kişi sayısı da 183 bin 496 iken toplam fon kıymeti ise 4.903.020.601 TL. Pay Senedi Portföy İdaresi Kısmı Müdürü Nuri Oğuz Ayhan fonla ilgili şöyle söylüyor; “AH5 fonunun dağılımı yıl içerisinde değişiklik göstermekle birlikte, genel itibariyle fonun yüzde 95’i oranında pay senedi, yüzde 5 oranında zıt repo’dur. 2022 yılında fonun brüt getirisi yüzde 222,21 düzeyindedir.”

Katılım Emeklilik Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na katılan kişi sayısı ise 123 bin 749 olurken, toplam fon pahası 1.921.610.276 TL’dir. Fon Operasyonları, Varlık İdaresi ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Fatih Bozkurt fonu şu sözlerle kıymetlendiriyor; “Kurucusu olduğumuz İştirak Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pay Emeklilik yatırım fonunun temel yatırım ideolojisi, temel tahlile dayalı şirket seçimi ve bunun paralelinde makro siyasetin gidişatına nazaran bölüm seçimleri aslını oluşturuyor.

Faizsiz prensiple yatırım yapma ideolojisi münasebetiyle, 2022 yılını yüzde 182’lik nominal getiri ile konvansiyonel fonların bir ölçü gerisinde kapattık. Lakin, emeklilik üzere uzun vadeli yatırım dönemine sahip bir sistemde, bilhassa son 3 -5 yıllık getiriler baz alındığında, kesimin fon büyüklüğü 1 milyar TL’yi aşan pay fonları ortasında iştirakçisine en fazla getiriyi sağlayan fon olmayı başardık.

Özellikle son 5 yıllık getiride elde ettiği yüzde 1019’luk getirisiyle iştirakçisine, alınan riske kıyasla önemli ölçüde ödüllendirdi. Ezcümle fon temelinde teknik tahlilden çok temel tahlili prensip edinen ve yatırım dünyasının çok temel yapıtaşı olarak gördüğümüz, “yatırım yapma evresi alış etabında ve alış fiyatında belirli olur” ideolojisini önceliklendiriyor.”

Allianz Hayat ve Emeklilik Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na katılan kişi sayısı 156 bin 970; toplam fon kıymeti ise 7.959.876.139 TL. Portföy Operasyon ve Raporlama Yöneticisi Elif Metin, 2022 yılında fonun yüzde 223,18 oranında kıymet kazandığının altını çiziyor. Metin, “AZH kodlu Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, en az yüzde 80 oranında Borsa İstanbul Endeksi’nde süreç gören şirketlerin iştirak hisselerine yatırım yaparak, ulusal iştirak hisseleri piyasasındaki bedel artışlarından en yüksek formda yararlanıyor. Ayrıyeten fon izahnamesinin 2.4. unsurunda yer verilen varlık ve süreçlere belirlenen sınırlamalar dahilinde de yatırım yapabiliyor.

AZH fonumuzun idaresinde portföye dahil edilecek pay senetlerinin seçimi çok değerli olup, başka bir yandan mevcut piyasa şartlarına nazaran izahnamede belirtilen yatırım sonları dahilinde faal idareye sahiptir. AZH fonumuz, 2022 yılında yüzde 223.18 oranında paha kazanarak, hem karşılaştırma ölçütünün hem de Borsa İstanbul Endeksi’ nin performansından daha fazla getiri elde etmiştir” diyor.

Son olarak Cigna Sıhhat Hayat ve Emeklilik Birinci Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu incelendiğinde fona katılan kişi sayısının 13 bin746; toplam fon pahasının ise 865.100.642 TL olduğu gözlemlendi. QNB Finans Portföy İdaresi ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Ziya Çakmak fona ait şu notları aktardı; “Tasarruf sahiplerinin birikimlerini muteber bir biçimde, makul ve yönetilebilir riskler çerçevesinde getiri elde etme uğraşı ile yönetiyoruz. Bilhassa emeklilik fonlarındaki yatırımcılarımızın birikimlerinin, kısa vadeli oynaklıklardan ari bir halde uzun vadeli bakış açısında kıymetlendirilmesine dikkat ediyoruz. CHH – Cigna Sıhhat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu kapsamında da yatırım kararı alınan halka açık şirketlerde aradığımız kriterler sayesinde uzun vadeli paydaşlık anlayışı içerisinde yatırımcılarımızın emeklilik birikimleri bedellendiriliyor.

Emeklilik fonlarında yönettiğimiz pay senedi portföyümüzün seçiminde, şirket üst idareleri ile gerçekleştirdiğimiz birden fazla görüşmeler, toplantılar, fabrika ziyaretleri üzere ayrıntılı bir ön inceleme süreci yer alıyor. Böylece, Türk pay senedi getirilerinin epeyce güçlü olduğu ve bu sebeple görece getiri rekabetinin de hayli yüksek olduğu 2022 yılında, CHH fonumuz yıllık brüt yüzde 253.35 ve net yüzde 251.06 getiri elde etme başarısı gösterdi. Fon portföyünde taşınan pay senedi oranından fazla, makroekonomik gelişmelerin görünümüne paralel konjonktürel olarak olumlu ayrışmasını beklediğimiz şirketlerin belirlenmesi daha fazla değer arz ediyor.

Bu kapsamda, CHH fonun kıstas ve emsal fonlara nazaran olumlu farklılaşmasının altında makro temaların tarafımızca daha erken tahlil edilmesi ile dal ve şirket bazında potansiyel barındıran yatırım fırsatlarının öncü bir halde gerçekleştirilmesi yatıyor”

ekonomim.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ev Eşyaları İçin Kiralık Depo - İstanbul Avukatı - evden eve nakliyat fiyatları - message near me - massage service antalya - Antikacı - Plak alan yerler - Bubble show - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - lol rp fiyatları - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/