ÜlkeKültür.com

BIST şirketlerinden şimdiki haberler

0 100

Investing.com – Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere nazaran hazırladığımız şimdiki şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz.

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)

BMS Çelik Hasır ortaklarından Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından şirkete iletilen açıklamada Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, şirketin öbür ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur’a ilişkin bulunan 1.300.000 adet A Kümesi imtiyazlı ve 7.440.000 adet B Kümesi imtiyazsız olmak üzere toplam 8.740.000 adet hisselerin tamamının devralınması konusunda taraflar ortasında 30.05.2023 tarihinde pay dönem mukavelesi imzalandı. İlgili kontrat kapsamında pay başına satış bedeli 15 TL olarak belirlendi ve bu kapsamda ilgili hisselerin periyodunun 30.05.2023 tarihinde gerçekleşti.

Devir süreci sonucunda Ahmet Rauf Mollaoğlu, BMS Çelik Hasır nezdinde hâkim ortak pozisyonuna geldi. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26. Unsuru ve Hisse Alım Teklifi Bildirimi’nin (II-26.1) (“Tebliğ”) uyarınca, dönem kapsamı dışında kalan hisseler için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zarurî hisse alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıktı.

Diriliş Dokumacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Payları Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören ve borsanın 30/06/2021 tarihli kararı ile faaliyet ve finansal durumu nedeniyle uyarılan Diriteks Diriliş Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.;

 • Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksiklikleri nedeniyle Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma kurallarını düzenleyen 23. unsurunun birinci fıkrasının (a),
 • Borsa tarafından istenen bilgi/belgelerin eksik verilmesi nedeniyle tıpkı fıkranın (b),
 • Üretim faaliyetlerine başlayamamış olması nedeniyle birebir fıkranın (c),
 • Bankalara olan finansal borçlarını ödeyememesi sonucu üretim tesislerinin ve iştirak hisselerinin icra kanalıyla satılması, aleyhine çok sayıda dava ve takip olması nedenleriyle tıpkı fıkranın (d)

  bendleri kapsamında tekrar uyarılmasına karar verildi.

Parsan Makina Modülleri Sanayii A.Ş. (PARSN)

Parsan 23.09.2022 tarihli açıklamasında belirttiği üzere yüksek Know-How ve mühendislik gerektiren eserlere, basamak kademe geçişe ait Ar-Ge projelerimiz kapsamında, Güriş Sanayi kümesi bünyesindeki şirketler ortasında bağlantıyı güçlendirmek hedefiyle küme şirketi Döktaş Dökümcülük Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte başlatılan Art Aks Kovanı projesinde numune üretimini tamamladı.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

Cosmos Yatırım Holding’in bağlı iştiraki Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş., Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023/448191 numaralı ihalede, TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği 19. hususuna dayanılarak, 12.05.2023 tarihinde düzenlenen ihalede KDV hariç toplam 1.786.800 euro olarak verilen teklifin en avantajlı teklif olduğu ve ihalenin uhdesinde kaldığını bildirdi.

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha faal faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin kıymetlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş.’nin aktifinde yer alan ve borsada süreç görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. sermayesinin %3,93’üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal pahalı KFS hisselerinin tamamının ortaklara hisse zamanı modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet prensibi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding (KCHOL) A.Ş.’ye devredilmesine karar verildi.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Doğuş Otomotiv, Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik – GMBH&Co KG ile ortasında “Meiller” marka “yarı römork damper ürünleri”nin Türkiye’deki satış ve servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesinin temellerine ait mukavele imzalandı.

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO)

Kütahya Porselen, yılın son çeyreğinde hizmete alınması planlanan mevcut tesisine ek olarak yeni teknoloji tam yatırım tesisinin, 01.06.2023 tarihi prestijiyle devreye alınacağını ve durdurulan üretim sınırlarının ise piyasa koşulları da dikkate alınmak suretiyle, tekrar işletmeye alınması gerektiğinde, bakım, yenileme ve modernizasyon süreçlerinden sonra tekrar devreye alınacağını duyurdu.

Kütahya Porselen, Kütahya Seramik Organize Sanayi Bölgesi hudutları içerisinde bulunan ve birebir vakitte hudut komşu olan NG Porselen A. Ş. ile 3 yıl vadeli “Fason Porselen Üretimi Sözleşmesi” imzalanmasına karar verdi. 

Cw Güç Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)

CW Güç, D-Solar Danışmanlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile santral projesinde kullanılmak üzere, şirketin üretmiş olduğu 545 Wp güneş paneli eser satışı için toplamda KDV hariç 2.221.376,40 dolar fiyatında muahede sağladı. Şirket, satışa istinaden yaklaşık %30 oranında avans fiyatı tahsil edildiğini bildirdi.

Kuvvetli Güç Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Zorlu Güç, 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Heyet toplantısında paylaşılan 2023 yılına ait beklentileri şu biçimde:

 • Üretimden elektrik satışı: 2.400 – 2.500 GWh
 • Ticari elektrik satışı: 6.000 – 7.000 GW
 • Doğal gaz (dağıtım ve taşıma): 2.300 – 2.400 milyon Sm3
 • Satış gelirleri: 38.000 – 42.000 milyon TL
 • FAVÖK: 10.000 – 12.000 milyon TL

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA)

Barem Ambalaj, 4.600.000 euro fiyatında makina ve ekipman alımlarına ait mukavele imzaladı. Kelam konusu makina ve ekipmanlarının %15’i peşin olarak ödendiği, 2024 yılı Haziran ayına kadar kalan fiyatın ödenmesi ve makina ve ekipmanlarının teslim alınması öngörülüyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. (SISE)

Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notunu (IDR) ve kıdemli teminatsız notunu ‘B’/RR4 olarak teyit etti. IDR görünümü ise negatif.

Alarko Holding A.Ş. (ALARK

Alarko Holding, 01.01.2023 – 31.03.2023 tarihli orta periyot finansal tablolara nazaran oluşan net devir kârından TTK’ya ve temel kontrata nazaran ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan meblağdan 304.500.000 TL’sinin (brüt), 435.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 01.06.2023 tarihinden itibaren pay başına brüt %70, net %63 oranında ‘Kar Hissesi Avansı’ dağıtılmasına karar verdi.

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Şekerbank, hisse geri alım programı çerçevesinde toplam 7.000.000 adet hisse geri aldı ve alınan hisselerin bankanın sermayesine oranı %0,38 olarak hisse geri alım programının tamamlandığı duyuruldu.

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL)

Papilon Savunma, 1 Mart 2022 tarih ve 2022/07 sayılı Yönetim Konseyi kararı ile Şirketimizin legal çıkarlarının ziyan görmemesi ve sözleşme imzalanmadan evvel kamuya açıklanacak bilgilerin, yatırımcıları yanıltmasına sebep olmamak ismine erteleme kararı alınan bir iş ilişkisi sonuçlandığını duyurdu.

Şirket, bir Batı Afrika ülkesi Maliye ve Planlama Bakanlığı ile “Biyometrik Kayıt ve Biyometrik Ödeme Sistemi ve İlgili Teknik Hizmetleri”ni içeren 1.166.585 euro (vergiler dahil aktüel kur ile yaklaşık 25.560.810 TL) dengeli sözleşme imzaladı. 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı ortasında “Telsiz Muhabere Sistemi” ile ilgili, 1.088.991.730,00 TL ve 33.894.770,00 dolar meblağında bir kontrat imzalandı. Söz konusu kontrat kapsamında teslimatlar 2023-2026 yılları ortasında gerçekleşecek.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Türk Telekom, Sinosure sigortası kapsamında The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) ortasında 80 milyon euro meblağında uzun vadeli bir kredi muahedesi imzaladı. Kelam konusu kredinin sonuncu vadesi Mayıs 2028, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,40 olup, sigorta primi ve başka peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR +%2,79 olarak açıklandı.

Pay geri alımı yapan şirketler

30 Mayıs tarihinde geri alım programı kapsamında hisse geri alımı yapan şirketler şu biçimde:

 • Inveo Yatırım (INVEO)
 • Şekerbank
 • Gedik Yatırım Menkul Bedeller (GEDIK)
 • Ulusoy Un (ULUUN)
 • Akfen Gayrimenkul Yatırım İştiraki (AKFGY)
 • MLP Sıhhat Hizmetleri (MPARK)
 • Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret (LOGO)

Yazar: Günay Caymaz

Hisse senetlerinin borsa bilgileri, adil bedeli, sıhhat durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan yararlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ev Eşyaları İçin Kiralık Depo - İstanbul Avukatı - evden eve nakliyat fiyatları - message near me - massage service antalya - Antikacı - Plak alan yerler - Bubble show - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - lol rp fiyatları - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/