ÜlkeKültür.com

Finansal Yönetim Nasıl Olmalı?

0 215

Finans, faaliyetten en iyi halde yararlanmak için varlıkların, yükümlülüklerin ve fonların zaman, süreç, ortamlar içinde tahsisidir. Başka bir deyişle, riskleri ve belirsizlikleri ele alırken fonları en iyi şekilde yönetmek yada çoğaltmaktır. Finans büyük seviyede üç bölüme ayrılmıştır: Kişisel Finans, Kurumsal Finans ve Kamu Finansı.

Kişisel finans; bireylere özeldir ve bir kişinin finansmanını veya fonlarını yönetir. Ayrıca bireyin, tutum ve yatırımlar açısından istenen hedeflere ulaşmasına destek sunar. Kurumsal finans, bir firmanın harcamalarını finanse etmek ve o şirketin sermaye yapısını oluşturmakla ilgilidir. Fonların deposu, kaynaklara fon tahsisi ve finansal pozisyonu iyileştirerek firmanın kıymetini artırmak gibi fon kanallarıyla ilgilenir. Kurumsal finans, risk ve fırsatlar arasında bir denge kurmaya ve varlık kıymetini artırmaya odaklanmaktadır.

Kamu finansı; devletin resmî kuruluşlarının kaynak ve fon yönetimi ile ilgilidir. Kamu kurumlarıyla alakalı uzun vadeli yatırım kararlarını içerir. Kamu finansı; gelir dağılımı, kaynak dağılımı, ekonomik istikrar şeklinde faktörleri dikkate alır. Fonlar büyük ölçüde vergilerden, bankalardan yada sigorta şirketlerinden borçlanmak suretiyle elde edilir.

Finans Ne Demek?
Finans; bankacılık, borç, kredi, kapital piyasaları, para ve yatırımlarla alakalı faaliyetleri açıklayan geniş bir terimdir. Temel olarak finans, para yönetimini ve gerekli fonları elde etme sürecini temsil eder. Finans hem de finansal sistemleri meydana getiren para, bankacılık, Kredi Kartı IBAN, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimini, oluşturulmasını ve incelenmesini de kapsar. Finanstaki temel kavramların çoğu mikro ve makroekonomik teorilerden kaynaklanmaktadır. En temel teorilerden biri paranın zaman kıymeti olup temel olarak bugün bir doların, gelecekteki bir dolardan daha kıymetli bulunduğunu anlatım eder.

Finans kelimesinin kullanması aslen Fransızca ile adım atmıştır. 18. Yüzyılda, İngilizce konuşan topluluklar tarafınca paranın yönetimi anlamına gelecek biçimde uyarlanmıştır. Ayrıca, finansın yerini kolayca alabilen tek kelime değişiklik kelimesidir. Aslında finans, mevcut kaynakların değişiminden başka bir şey değildir. Finans, sadece paranın değişimi ve/veya yönetimi ile sınırlı değildir. Bu nedenle finans için; para, mevcudiyet, yatırım, menkul kıymetler vb. Muhtelif kaynakları yönetme sanatıdır diyebiliriz.

Finansman Nedir?
Finansman, işletmelerin ticari faaliyetlerini icra etmek için kaynak sağlama yada yatırım yapma sürecidir. Bankalar gibi finansal kurumlar; işletmelere, tüketicilere ve yatırımcılara, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kapital sağlarlar.

Finansman, ekonomik faaliyetlerimizin ruhudur. Herhangi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek için, para açısından bir araya getirilecek banknotlar, değerli eşyalar vb. Belirli kaynaklara ihtiyacımız var. Finansman; üretim ve satış maliyetlerinin karşılanması, tazminatların ödenmesi vb. Faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle lüzumlu olan fizyolojik kaynakları elde etmek için bir ön koşuldur.

Finansman, herhangi bir finans kurumundan (banka, finans şirketi vb.) veya başka bir kişiden, gelecekte bir noktada geri ödeyeceğinize laf verdiğiniz parayı borçlandırmasını istemektir. Başka bir deyişle, bir otomobil satın aldığınızda, tüm parasına sahip değilseniz, bayi sizin için finanse edecek bir banka arayacaktır. Onaylandıktan sonrasında, banka araba satıcısına araba için para ödeyecek ve her ay size bir fatura yollayacaktır. Size ödünç verilen paranın üzerine ürem ödemeyi kabul ederseniz banka size bu parayı ödünç verecektir. Başka bir deyişle, finansman bir müddet süresince bu parayı ve bazı ek ücret yada faizleri geri ödeme lafı vererek borç para almaktır.

Finansman, bir iş oluşturmak yada işletmek için kaynak sağlama ve tedarik etme yoludur. Bununla beraber, işletme için sermaye sağlama eylemi olarak da tanınabilir. Sermaye, bir iş kurmada kullanılabilecek herhangi bir dayanıklı mal, para veya gayrimenkul olabilir. Borç finansmanı, bir iş planını işletmek için fon sağlamada en malum yöntemlerden biridir. Finans kurumları, faiziyle ödenmesi koşuluyla işinizi oluşturmak veya esasen var olan işletmenizin ihtiyacını karşılamak maksadıyla borç verirler. Borç finansmanında borç, düşünülen ve öngörülen zamanda geri ödenmelidir.

Hisse senedi finansmanı, herkese iş hayatında eşit hak verir. Yatırımcılar, kâr etmek maksadıyla bir şirketten hisse alır ve şirketin değerinin artmasını bekler. İşletmenin kâr etmemesi halinde yatırımcılar da hiç bir şey alamayabilirler. Yatırımcı, firmanın getirisi ve değeri artması durumunda kârdan kendi payını şirketten temettü olarak alır. Hisse senedi finansmanında yatırımcılar tüm riski üstlenirler.

Finansal Yönetim Nasıl Olmalı?
Finansal Yönetim, işletmenin kaynaklarının temini ve kullanılması benzer biçimde finansal işlemlerin yönetilmesi ve test edilmesi anlama gelir. Bununla birlikte, genel idare ilkelerinin işletmenin finansal kaynaklarına uygulanması anlamına da gelir. Yatırım kararları, sabit varlıklara meydana getirilen yatırımları kapsar. Dönen varlıklara yatırım bununla birlikte işletme sermayesi kararları ismi verilen yatırım kararlarının bir parçasıdır.

Finansal kararlar; kaynağın türüne, finansman dönemine, finansman maliyetine ve dolayısıyla getirilere ait karara bağlı olarak çeşitli kaynaklardan finansman sağlanması ile ilgilidir. Temettü kararında ise finans yöneticisi net kâr dağıtımıyla alakalı karar vermek zorundadır. Net kârlar çoğu zaman ikiye ayrılır:

Hissedarlar İçin Temettü: Temettü ve oranına karar verilmesi icap eder.

Birikmiş Kârlar: İşletmenin genişleme ve çeşitlendirme planlarına bağlı olarak elde tutulan kârların ücreti kesinleştirilmelidir.

İlgili Eğitim: Finansal Yönetim Eğitimi

Finansal Yönetimin Amaçları
Finansal yönetim, çoğu zaman bir işletmenin finansal kaynaklarının tedariki, tahsisi ve kontrolü ile ilgilidir. Hedefler şunlar olabilir:

İşletmeye tertipli ve yeterli fon tedariki sağlamak

Kazanç kapasitesine, pay senedinin piyasa fiyatına, hissedarların beklentilerine bağlı olarak pay sahiplerine yeterli getiri sağlamak

Optimum fon kullanımını sağlamak. Fonlar temin edildikten sonra, minimum maliyetle mümkün olan en üst düzeyde kullanılmalıdır.

Yatırım güvenliğini sağlamak. Yeterli getiri oranının elde edilebilmesi için fonlar güvenilir girişimlere yatırılmalıdır.

Sağlam bir sermaye yapısı planlamak. Borç ve özsermaye içinde bir balans kurulmasını sağlayacak halde sermayenin sağlam ve adil bir bileşimi olmalıdır.

Finansal Yönetimin Fonksiyonları
Sermaye gereksinimlerinin hesaplanması: Bir finans yöneticisi, şirketin kapital gereksinimleri ile alakalı tahminlerde bulunmak zorundadır. Bu, beklenen maliyetlere ve kârlara ve gelecekteki kaygı yaratan programlara ve politikalara bağlı olacaktır. Tahminler, işletmenin kazanma kapasitesini artıracak biçimde yapılmalıdır.

Sermaye kompozisyonunun belirlenmesi: Tahmin yapıldıktan sonra kapital yapısına karar verilmesi gerekir. Bu, kısa ve uzun vadeli borç analizini içerir. Sermaye kompozisyonunun belirlenmesi, bir şirketin haiz olduğu özsermaye oranına ve toplanması gereken ek fonlara bağlı olacaktır.

Fon kaynaklarının seçimi: Satın alınması gereken ek fonlar için, şirketin birçok seçeneği vardır:

Hisse senetleri ve tahviller

Bankalardan ve finans kuruluşlarından alınacak krediler

Tahvil benzer biçimde çekilecek halka açık mevduatlar

Bunların seçimi, her bir kaynağın ve finansman sürecinin göreli değerlerine ve sınırlarına bağlı olacaktır.

Fon yatırımı: Finans yöneticisi, yatırımların güvenliğinin sağlanması ve düzenli getirilerin olası olabilmesi için kârlı girişimlere fon tahsis etmeye karar vermelidir.

Artıların elden çıkarılması: Net kâr kararı finans yöneticisi tarafından verilmelidir. Bu iki biçimde yapılabilir:

Temettü beyanı: Temettü oranı ve ikramiye şeklinde diğer faydaların tanımlanmasını içerir.

Birikmiş kârlar: Şirketin genişleyen, yenilikçi, çeşitlendirme planlarına bağlı olacak hacme karar verilmesi gerekir.

Nakit yönetimi: Finans yöneticisi nakit yönetimi konusunda karar vermek zorundadır. Maaşların ve faturaların ödenmesi, mevcut yükümlülüklerin karşılanması, stokta ehil ürün bulundurulması, araç-gereç alımı vb. Birçok gaye için nakit gereklidir.

Mali kontroller: Finans yöneticisi ancak fonları planlamak, satın almak ve kullanmakla kalmaz, hem de finanslar üstünde kontrol sahibi olmalıdır. Mali test; oran analizi, finansal tahmin, maliyet ve kâr kontrolü gibi birçok teknikle yapılabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

elektrikli vinç - Kaynak Mağazam - İstanbul elektrikçi - Gebze Ceza Avukatı - evden eve nakliyat fiyatları - message near me - massage service antalya - Almanya eğitim danışmanlığı - Almanyada yüksek lisans - lol rp fiyatları - Bursa çamaşır makinası - top havuzu - https://meskhaber.com/ - Betnano giriş için tıklayın!