ÜlkeKültür.com

PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş.( İştirak Finans Unsurları Bilgi Formu

0 5

PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )

Düzeltme Nedeni 1. Kısım temel kontrat ile ilgili 1. ve 2. soruların yanıtları hayır olarak güncellenmiştir.

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi TL
Bilgilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 1,66
4) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F) 9.669.034.710
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Meblağı (5H-5I) 9.509.922.526

1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde, faaliyetleri ortasında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel mukavelesinde Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 3.356.125
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans dalı faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu çeşitten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 3.356.125

B) İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ YAHUT TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler 9.263.042
2) Finansman Gelirleri 106.774.841
3) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 234.190.475
5) Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 3.000.051
TOPLAM 353.228.409

C) İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE MUHALİF FAALİYETLER, FAİZ YAHUT TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin yalnızca B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.)
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak asıllı değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 0
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öbür gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 144.601.347
TOPLAM 144.601.347

Üstteki 16 numaralı husus için açıklama Nakit ve nakit benzerleri kıymet düşüklüğü iptali, Uçak satışından kaynaklanan gelirler, İş iştiraki hisse satış karı, Özkaynak formülüyle kıymetlenen yatırımların karlarından hisseler ve öbür gelirlerden oluşmaktadır.

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat 12.415.000.029
2) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler 9.263.042
3) Finansman Gelirleri 106.774.841
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 234.190.475
5) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 3.000.051
TOPLAM 12.768.228.438

4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) FAİZ YAHUT TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ YAHUT İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 9.722.621.899
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 4.102.520.009
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 1.109.728.438
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımlar 309.635.958
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 15.244.506.304

F) ÜSTTEKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ORTASINDA, FAİZ YAHUT TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ YAHUT İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE ALIŞILMAMIŞ OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 1.753.773
3) Vadesiz mevduat hesapları 4.154.353.425
4) İştirak temelli yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) fiyatlar 0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öbür varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.419.364.396
TOPLAM 5.575.471.594

Üstteki 7 numaralı husus için açıklama Türev araçlar ve Özkaynak prosedürüyle pahalanan yatırımlardan oluşmaktadır.

G) TOPLAM VARLIKLAR FİYATI (TL)
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 73.699.598.225

5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.281.492.892
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.724.115.407
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.819.232.644
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Başka Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
TOPLAM 48.824.840.943

I) ÜSTTEKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ORTASINDA FAİZ YAHUT TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 39.148.228.417
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 166.690.000
TOPLAM 39.314.918.417

Üstteki 4 numaralı husus için açıklama Faizsiz Reeskont kredisi meblağından oluşmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064592

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan